Thứ Năm, 18/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

13/03/2017 00:00 281
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2017 tại nhà riêng đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư thành ủy Hà Nội đã trao tặng bản sắc phong cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2017 tại nhà riêng đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư thành ủy Hà Nội đã trao tặng bản sắc phong cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội trao đổi với TS. Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia về lịch sử bản sắc phong.

Bản sắc phong này do Ngài Goh Chok Tong – Bộ trưởng Cao cấp Singapore tặng Bí thư Thành ủy Hà Nội năm 2007, đồng chí Hoàng Trung Hải khi ấy là Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bản sắc phong giấy dó màu vàng nhạt, hình chữ nhật với đường viền trang trí hoa văn hình học, nền trang trí hình rồng, mây, hoa văn chấm phủ nhũ bạc. Đây là bản sắc phong được vua ban vào năm Khải Định thứ 9 (1924).

Sắc phong tặng cho mẹ của Binh Bộ Tham Tri kiêm Sung Hộ Thành Binh Mã Ty Phó Sứ Ưng Bàng là bà Nguyễn Thị Tú vốn được phong tặng hàng Chánh tứ phẩm cung nhân, là bậc hiền mẫu, nhân từ, trọng nghĩa, khéo giữ nghiệp nước, đạo nhà, dạy con giữ bậc tôi trung, là bậc bề tôi lương thần, nay phong tặng là Tòng tam phẩm, lưu giữ tiếng thơm, vun phúc lớn cho muôn đời sau.

Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đại diện cho Bảo tàng nhận bản sắc phong,cho biết Bảo tàng sẽ lưu giữ,nghiên cứu và phát huy giá trị bản sắc phong này.

Nguyễn Hải Vân

Đinh Lệ Huyền

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: