Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 07:05 4030
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Lư sử tử, nhân dân Trung Quốc tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1959.

Lư sử tử, nhân dân Trung Quốc tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1959.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7340

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Bức thêu

Bức thêu

  • 04/11/2017 07:05
  • 3857

Bức thêu của phụ nữ tỉnh Quảng Trị tặng Đảng Lao động Việt Nam, năm 1960.