Thứ Năm, 18/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 04:35 2211
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Máy chém, thực dân Pháp đặt tại nhà tù Hòa Lò (Hà Nội) dùng để xử tử nhiều người Việt Nam yêu nước thời kỳ trước năm 1945.

Đây là một trong những chiếc máy chém Thực dân Pháp đưa sang Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Với đặc điểm cấu tạo có thể dễ dàng tháo rời từng chi tiết, máy chém được chuyển đi nhiều nơi để thi hành án. Năm 1930, nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng bị xử chém tại Yên Bái; năm 1932 đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bị xử chém tại Hải Phòng.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 6893

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Trụ sở báo “Tin tức”

Trụ sở báo “Tin tức”

  • 04/11/2017 04:30
  • 1324