Thứ Ba, 16/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 04:23 1422
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Báo Dân Chúng, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, số 41, ra ngày 3/1/1939.

Báo do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ sáng lập. Tòa soạn: từ số 1 đến 33 tại 51E Colonel Grimaud (Nay là Phạm Ngũ Lão, thành phố Hồ Chí Minh), từ số 34 trở đi tại 43 phố Hamelin (nay là đường Lê thị Hồng Gấm, thành phố Hồ Chí Minh). In ở nhà in Sati, Bảo tồn, Xưa nay.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 6877

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Đèn tọa đăng

Đèn tọa đăng

  • 04/11/2017 04:18
  • 3139