Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 04:18 3300
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)

Kỳ bộ Bắc kỳ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (VNCMTN) sử dụng trong cuộc họp ở Từ Sơn, Bắc Ninh, tháng 9-1928.

Kỳ bộ đã quyết định chủ trương “Vô sản hóa” đưa hội viên Hội VNCMTN là trí thức, tiểu tư sản vào làm công nhân tại các nhà máy, hầm mỏ để qua đó tuyên truyền giác ngộ, tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh tiến tới làm cách mạng, giải phóng dân tộc. Đèn cao 33cm, bầu chứa dầu bằng thủy tinh, đường kính 15cm, chân đế bằng kim loại.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7340

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Nguyễn Ái Quốc

Nguyễn Ái Quốc

  • 04/11/2017 04:06
  • 1825