Thứ Tư, 07/06/2023
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 02:56 1541
Điểm: 1/5 (1 đánh giá)
Tượng bán thân thiếu nữ Hà Nội, đồng, đầu thế kỷ 20

Tượng bán thân thiếu nữ Hà Nội, đồng, đầu thế kỷ 20


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 5194

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Tượng người nông dân đi cày

Tượng người nông dân đi cày

  • 04/11/2017 02:56
  • 1511

Tượng người nông dân đi cày, đồng, đầu thế kỷ 20