Thứ Ba, 16/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 01:41 1642
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sưu tập chuông, đồng, triều Nguyễn, thế kỷ 19 - 20

Chuông đồng là một trong những nhạc khí gắn bó chặt chẽ với sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt. Dưới thời Nguyễn, chuông đồng được tiếp nối và phát triển từ chuông các thời Trần, Hậu Lê, Tây Sơn và có cấu tạo tương đối giống nhau, bao gồm các phần: quai chuông thường trang trí hình Bồ lao (con thứ hai của rồng), đấu lưng vào nhau tạo thành hình vòng cung, miệng há hoặc ngậm ngọc. Thân tròn rộng, lòng rỗng, miệng loe, chia làm 4 ô bởi các đường gờ nổi, 4 ô hình thang ở trên được khắc và đúc nổi minh văn thể hiện tên chuông, niên đại, và ghi danh những người công đức tiền của xây dựng, tu sửa chùa, đúc chuông.... Bốn ô chữ nhật bên dưới thường được trang trí đề tài tứ linh. Chuông đồng là một loại tư liệu quý, chuẩn xác giúp chúng ta tìm hiểu về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt nghệ thuật trang trí dưới thời Nguyễn.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7353

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Bộ tranh lục Bộ

Bộ tranh lục Bộ

  • 04/11/2017 01:40
  • 2659

Bộ tranh lục Bộ, giấy dó vẽ nhiều màu, năm 1885, triều Nguyễn, tác giả Nguyễn Văn Nhân