Thứ Hai, 24/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 01:40 2612
Điểm: 2/5 (1 đánh giá)
Bộ tranh lục Bộ, giấy dó vẽ nhiều màu, năm 1885, triều Nguyễn, tác giả Nguyễn Văn Nhân

Đây là một trong những bộ tranh do họa sĩ Nguyễn Văn Nhân vẽ về các hoạt động, đời sống trong cung đình triều Nguyễn. Tranh gồm 6 bức thể hiện hoạt động của các cơ quan chức năng trong tổ chức triều đình nhà Nguyễn như: Viện Cơ mật (cơ quan có quyền lực cao nhất, giữ vai trò rất quan trọng trong bộ máy nhà nước triều Nguyễn có nhiệm vụ dự bàn những việc hệ trọng của đất nước, tư vấn tối cao về quân sự, an ninh, chính trị...); Cảnh thiết triều tại điện Thái Hòa (một trong những nghi lễ quan trọng của triều đình nhà Nguyễn); Bộ Lại (coi việc khảo sát công trạng, thảo những tờ chiếu sắc... ); Bộ Lễ (coi việc tế tự, nghi lễ, tôn phong, cách thức học hành thi cử...); Bộ Hộ (coi việc đinh điền, thuế, tiền bạc...); Bộ Công (coi việc xây dựng, sửa chữa đường xá, cầu cống, dinh thự...). Điều đó cho thấy, tổ chức bộ mày hành chính thời Nguyễn đã có sự phân chia rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và hoạt động quy củ, góp phần rất lớn vào sự phát triển đất nước thời kỳ này.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7262

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Đôi bát thờ

Đôi bát thờ

  • 04/11/2017 01:36
  • 1601

Đôi bát thờ, gốm hoa lam, niên hiệu Quang Trung, triều Tây Sơn (1789 - 1792), Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội