Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 01:36 1555
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Đôi bát thờ, gốm hoa lam, niên hiệu Quang Trung, triều Tây Sơn (1789 - 1792), Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Đây là sản phẩm của làng gốm Bát Tràng, có cùng kiểu trang trí, kích thước tương tự nhau với xương gốm dày, men trắng rạn vẽ lam. Bát có miệng loe, thành cong, đế thấp và rộng. Dưới chôn bát viết 4 chữ “Quang Trung niên tạo” (được làm dưới thời vua Quang Trung (1789-1792)). Thành ngoài bát, một bên viết dòng chữ “vị xuất địa đầu tiên hữu tiết”, một bên vẽ khóm trúc xanh tốt với các thân trúc mọc thẳng, vươn cao ý nghĩa thể hiện người quân tử được ví như cây trúc vừa ra khỏi lòng đất đã có khí tiết.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7054

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Lệnh chỉ

Lệnh chỉ

  • 04/11/2017 01:35
  • 2032

Lệnh chỉ, giấy dó, ngày 15 tháng 5 niên hiệu Quang Trung 3, triều Tây Sơn (năm 1790)