Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 00:48 2373
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ấn “Môn Hạ sảnh ấn”, đồng, niên hiệu Long Khánh 5, Trần Duệ Tông (năm 1337), phát hiện tại Hương Khê, Hà Tĩnh, năm 1962

Ấn “Môn Hạ Sảnh ấn” (ấn của Sảnh Môn Hạ) được phát hiện năm 1962, là chiếc ấn duy nhất của triều Trần được phát hiện cho đến nay. Đây là hiện vật đặc biệt quý hiếm trong di sản văn hóa còn lại từ thời Trần – một triều đại hưng thịnh trong chế độ phong kiến Việt Nam. Mặt ấn hình vuông, tạo ba cấp, núm hình chữ nhật, chỏm cong, giống hình bia đá. Hai bên cạnh lưng khác hai dòng chữ Hán. Bên phải khắc 4 chữ Hán: “Môn Hạ Sảnh ấn” (ấn của Sảnh Môn Hạ). Bên trái khắc 11 chữ Hán: “Long khánh ngũ niên, ngũ nguyệt, nhị thập tam nhật tạo” (chế tạo vào ngày 23 tháng 5, năm thứ 5, niên hiệu Long Khánh, đời vua Trần Duệ Tông, 1337). Mặt ấn hình vuông, kích thước 7,3cm x 7,3cm, đúc 4 chữ hán kiểu triện “Môn Hạ Sảnh ấn”. Đây cũng là một tư liệu lịch sử quý hiếm phản ánh về lĩnh vực tổ chức hành chính trung ương thời Trần. “Môn Hạ Sảnh ấn” là một trong những ấn biểu hiện quyền lực của Nhà nước phông kiến dùng để đóng những văn bản hành chính quan trọng của triều đình đời vua Trần Duệ Tông.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7357

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Sưu tập gốm hoa nâu

Sưu tập gốm hoa nâu

  • 04/11/2017 00:42
  • 2274