Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

03/11/2017 18:50 2370
Điểm: 1/5 (1 đánh giá)
Gốm đáy nhọn, văn hóa Quỳnh Văn (Nghệ An), khoảng 7.000 - 5.000 năm cách ngày nay

Loại hình gốm đáy nhọn một trong những nét độc đáo của văn hóa Quỳnh Văn. Đồ gốm được chế tạo bằng phương pháp nặn tay, dải cuộn kết hợp với bàn đập, hòn kê trang trí văn chải, văn thừng… Với kết cấu đặc biệt, những chiếc nồi gốm có đáy nhọn rất thuận tiện trong việc di chuyển để tìm kiếm và chế biến nhuyễn thể trên các điều kiện địa hình khác nhau. Qua đó, không chỉ phản ánh vai trò quan trọng của đồ gốm mà còn thể hiện tính sáng tạo trong đời sống sinh hoạt vật chất phù hợp với môi trường sinh sống ven biển của cư dân Quỳnh Văn thời kỳ này.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7061

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Bàn mài lưỡi công cụ (dấu Bắc Sơn)

Bàn mài lưỡi công cụ (dấu Bắc Sơn)

  • 03/11/2017 18:44
  • 3021

Bàn mài lưỡi công cụ (dấu Bắc Sơn), đá Schiste, văn hóa Bắc Sơn, khoảng 11.000 - 6.000 năm cách ngày nay