Thứ Tư, 12/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

03/11/2017 18:44 3088
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Bàn mài lưỡi công cụ (dấu Bắc Sơn), đá Schiste, văn hóa Bắc Sơn, khoảng 11.000 - 6.000 năm cách ngày nay

Bàn mài lưỡi công cụ (dấu Bắc Sơn), đá Schiste, văn hóa Bắc Sơn, khoảng 11.000 - 6.000 năm cách ngày nay

Bàn mài được làm từ những thỏi cuội nhỏ, dài và hơi dẹt. Trên một, hai hoặc nhiều mặt, có các vết lõm đôi, chạy dọc thỏi cuội dùng để mài lưỡi công cụ làm cho công cụ sắc bén hơn. Với tính năng sử dụng ưu việt đã đưa kỹ thuật mài công cụ phát triển. Loại hình bàn mài này được phát hiện phổ biến trong văn hóa Bắc Sơn và được gọi là “dấu Bắc Sơn”.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7205

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Rìu tay

Rìu tay

  • 03/11/2017 18:40
  • 3657

Rìu tay, đá bazan, khoảng 400.000 - 300.000 năm cách ngày nay, phát hiện tại Núi Đọ, xã Triệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, năm 1960