Thứ Năm, 13/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

03/11/2017 18:35 2595
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Chày và bàn nghiền thức ăn, đá, văn hóa Hòa Bình, khoảng 18.000 - 7.000 năm cách ngày nay

Là một trong những loại hình công cụ dùng để nghiền hoặc trà sát các quả, hạt và chế biến thức ăn. Chúng được chọn lọc từ những hòn đá cuội tự nhiên. Chày có hình khối trụ, còn bàn nghiền thường có một hoặc hai mặt lõm. Chày và bàn nghiền thường để lại dấu vết lõm tròn, mòn, xước qua quá trình sử dụng. Việc sử dụng chày, bàn nghiền của người nguyên thủy đã phản ánh sự thay đổi trong phương thức chế biến thức ăn cũng như hình thái kinh tế của người Hòa Bình.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7205

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Rìu ngắn

Rìu ngắn

  • 03/11/2017 18:31
  • 2485

Rìu ngắn, đá cuội, văn hóa Hòa Bình, khoảng 18.000 - 7.000 năm cách ngày nay