Thứ Tư, 12/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

03/11/2017 18:31 2484
Điểm: 1/5 (2 đánh giá)
Rìu ngắn, đá cuội, văn hóa Hòa Bình, khoảng 18.000 - 7.000 năm cách ngày nay

Rìu ngắn, đá cuội, văn hóa Hòa Bình, khoảng 18.000 - 7.000 năm cách ngày nay

Đây là loại hình công cụ chiếm tỷ lệ khá nhiều và là loại hình công cụ đặc trưng của văn hóa Hòa Bình. Rìu có nhiều kiểu dáng khác nhau như: ô van, tam giác, hình thang, chữ nhật và hình dáng không xác định…được chế tác với kỹ thuật ghè đẽo một mặt, trong đó có một số rìu ngắn đã được kết hợp với kỹ thuật mài lưỡi. Sự xuất hiện kỹ thuật mài trong văn hóa Hòa Bình đã tạo nên công cụ sắc bén hơn, năng suất lao động cao hơn, đánh dấu bước ngoặt lớn trong kỹ thuật chế tác công cụ cuội, mở đầu cho “cách mạng” đá mới ở Việt Nam


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7205

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Bộ phận kết cấu nhà sàn

Bộ phận kết cấu nhà sàn

  • 20/10/2017 16:50
  • 2354

Bộ phận kết cấu nhà sàn, gỗ, di chỉ Bưng Thơm (Bà Rịa, Vũng Tàu), khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay