Thứ Tư, 12/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/10/2017 16:50 2354
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Bộ phận kết cấu nhà sàn, gỗ, di chỉ Bưng Thơm (Bà Rịa, Vũng Tàu), khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay

Bộ phận kết cấu nhà sàn, gỗ, di chỉ Bưng Thơm (Bà Rịa, Vũng Tàu), khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay

Kết cấu nhà khá đơn giản bao gồm hệ cọc đỡ sàn và cột gác mái bằng dây buộc kết hợp với mộng ngoàm hoặc chạc cây tự nhiên hình chữ “Y”, mái vách quanh nhà nhiều khả năng được che bằng lá cây….Điều đó cho thấy, nhà ở Bưng Thơm là loại nhà sàn thấp, có thềm sân nhỏ được bó bằng cọc ngắn rất phù hợp với cuộc sống vùng sông nước của cư dân văn hóa Đồng Nai thời kỳ này.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7205

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Khuyên tai hai đầu thú

Khuyên tai hai đầu thú

  • 20/10/2017 16:49
  • 2044

Trong văn hóa Đồng Nai, số lượng đồ trang sức được tìm thấy khá nhiều với các loại hình như: khuyên tai hai đầu thú