Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/10/2017 16:33 2656
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Hộ tâm phiến, đồng, văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.500-2.000 năm cách ngày nay

Hộ tâm phiến, đồng, văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.500-2.000 năm cách ngày nay

Đây là loại vũ khí bảo vệ phần ngực của những chiến binh trong chiến đấu. Hộ tâm phiến có hai loại: hình vuông hoặc hình chữ nhật và thường được trang trí hoa văn: người múa hóa trang, người chèo thuyền, xen kẽ những băng hoa văn hình học, vòng tròn tiếp tuyến, …bốn vòng khuyết nhỏ đúc liền là để buộc dây đeo. Cũng như mũi tên đồng, hộ tâm phiến đã phần nào giúp chúng ta hiểu thêm về cách đánh cũng như nghệ thuật quân sự của cư dân Đông Sơn thời kỳ này


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7357

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Mũi tên

Mũi tên

  • 20/10/2017 16:32
  • 2824

Mũi tên, đồng, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay, phát hiện ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội