Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/10/2017 16:25 2847
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Lưỡi câu, đồng, văn hóa Gò Mun, khoảng 3.000 - 2.500 năm cách ngày nay

Lưỡi câu, đồng, văn hóa Gò Mun, khoảng 3.000 - 2.500 năm cách ngày nay

Lưỡi câu và chì lưới được phát hiện khá phổ biến với loại hình và kích thước đa dạng đã cho thấy cùng với trồng trọt, săn bắn, hoạt động đánh bắt cũng đóng vai trò quan trọng trong đời sống của cư dân Việt cổ. Ở giai đoạn trước, phát hiện chủ yếu chì lưới bằng chất liệu đá, gốm. Sự xuất hiện của lưỡi câu đồng trong văn hóa Gò Mun phản ánh sụ phát triển của kỹ thuật luyện kim đúc đồng đã tạo nên bước ngoặt lớn đối với cuộc sống của cư dân nước ta thời kỳ này.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7357

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Chì lưới

Chì lưới

  • 20/10/2017 16:24
  • 2349

Chì lưới, gốm, văn hóa Gò Mun, khoảng 3.000 - 2.500 năm cách ngày nay