Thứ Hai, 27/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Ấn vàng “Sắc mệnh chi bảo”

10/11/2017
Ấn vàng “Sắc mệnh chi bảo”

Ấn vàng “Sắc mệnh chi bảo”. Triều Nguyễn, niên hiệu Minh Mệnh thứ 8 (năm 1827)

Tác phẩm “Ngục trung nhật ký”

10/11/2017
Tác phẩm “Ngục trung nhật ký”

Tác phẩm “Ngục trung nhật ký” (Nhật ký trong tù) của lãnh tụ Hồ Chí Minh, năm 1942-1943.

Ấn vàng “Đại Việt Quốc Nguyễn chúa Vĩnh chấn Chi bảo”

10/11/2017
Ấn vàng “Đại Việt Quốc Nguyễn chúa Vĩnh chấn Chi bảo”

Ấn vàng “Đại Việt Quốc Nguyễn chúa Vĩnh chấn Chi bảo”. Thời Lê Trung Hưng, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 5 (năm 1709)

Bút tích “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

04/11/2017
Bút tích “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Bút tích “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19-12-1946

Sách "Đường Kách Mệnh"

04/11/2017
Sách

Sách “Đường Kách Mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này), xuất bản ở Quảng Châu (Trung Quốc), năm 1927.

Bia Võ Cạnh

04/11/2017
Bia Võ Cạnh

Bia Võ Cạnh, đá cát, thế kỷ 3-4, làng Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Bia điện Nam Giao

04/11/2017
Bia điện Nam Giao

Bia điện Nam Giao, đá, thành Thăng Long (Hà Nội), dựng năm thứ 4 niên hiệu Vĩnh Trị, đời vua Lê Hy Tông (1679)

Trống đồng Cảnh Thịnh

04/11/2017
Trống đồng Cảnh Thịnh

Trống Cảnh Thịnh, đồng, niên hiệu Cảnh Thịnh 8 triều Tây Sơn (năm 1800)

Bình vẽ thiên nga

04/11/2017
Bình vẽ thiên nga

Bình vẽ thiên nga, gốm hoa lam, triều Lê Sơ, thế kỷ 15

Ấn “Môn Hạ sảnh ấn”

04/11/2017
Ấn “Môn Hạ sảnh ấn”

Ấn “Môn Hạ sảnh ấn”, đồng, niên hiệu Long Khánh 5, Trần Duệ Tông (năm 1337), phát hiện tại Hương Khê, Hà Tĩnh, năm 1962

Chuông Vân Bản

04/11/2017
Chuông Vân Bản

Chuông Vân Bản, đồng, thời Trần, thế kỉ 13-14, phát hiện năm 1958, biển Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Thống gốm hoa nâu

04/11/2017
Thống gốm hoa nâu

Thống gốm hoa nâu, thời Trần, thế kỷ 13 - 14. Phát hiện tại Đền Trần, thôn Tức Mạc, Lộc Vượng, thành phố Nam Định, năm 1972