Thứ Hai, 24/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 05:18 3753
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Bút tích “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19-12-1946

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” gồm hai trang giấy màu ngà không có dòng kẻ, kích thước 13,5cmx 20,5cm được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tại gác hai ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Dương, làng Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Tây (cũ) kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Trong bút tích “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, ngoài nét chữ mực nâu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn có bút tích sửa bằng mực xanh của đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau đó, Lời kêu gọi đã được phát trên Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam khi ấy đặt tại chùa Trầm (Hà Tây cũ) và đăng trên trang nhất báo Cứu Quốc - cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh và được in thành hàng ngàn áp phích, chuyển về nhiều địa phương trong toàn quốc. Tiêu đề “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” do đồng chí Xuân Thủy - Chủ nhiệm báo Cứu Quốc đặt, còn bản gốc Chủ tịch Hồ Chí Minh vốn không có tiêu đề.


Chia sẻ:

Bài viết khác

Sách Đường Kách Mệnh

Sách "Đường Kách Mệnh"

  • 04/11/2017 04:15
  • 4163

Sách “Đường Kách Mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này), xuất bản ở Quảng Châu (Trung Quốc), năm 1927.