Thứ Ba, 18/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 03:05 3440
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Bia điện Nam Giao, đá, thành Thăng Long (Hà Nội), dựng năm thứ 4 niên hiệu Vĩnh Trị, đời vua Lê Hy Tông (1679)

Bia điện Nam Giao là hiện vật quý hiếm thời Lê Trung Hưng còn lưu giữ được. Trán bia hình bán nguyệt trang trí đôi rồng chầu mặt trời. Xung quanh diềm bia trang trí hình rồng, lân. Thân bia khắc chìm bài minh văn chữ Hán, nét chữ chân phương, ghi việc xây dựng điện Nam Giao ở Thăng Long (Hà Nội) và việc đầu năm mới, vua cùng quần thần lập đàn tế cáo trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Điều đó cho thấy, việc lập đàn để tế cáo trời đất đã trở thành một nghi thức quan trọng không thể thiếu của các triều đại phong kiến được kế thừa, duy trì, phát triển đến các thời kỳ sau này.


Chia sẻ: