Thứ Hai, 27/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 00:47 3208
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Thống gốm hoa nâu, thời Trần, thế kỷ 13 - 14. Phát hiện tại Đền Trần, thôn Tức Mạc, Lộc Vượng, thành phố Nam Định, năm 1972

Thống có dáng tròn, miệng rộng, vai ngang chạm nổi băng cánh sen 2 lớp cánh. Thân thuôn dần xuống đáy, chia thành 8 múi nổi, trang trí hình bình hoa sen trên nền men trắng ngà. Thống thuộc loại gốm chất lượng cao, có kích thước lớn, cốt gốm khá dầy, men phủ đều, không bị nứt, sụp khi nung là bằng chứng về kinh nghiệm, kỹ thuật chế tác đỉnh cao và khả năng làm chủ nguyên liệu và nhiệt độ nung của nghệ nhân gốm đương thời. Thống gốm hoa nâu là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Hơn nữa, với nguồn gốc phát hiện tại hành cung Thiên Trường là một trong những vùng đất phát tích và là kinh đô thứ hai của nhà Trần. Vì vậy, có thể thống là vật dụng của Hoàng tộc nhà Trần.


Chia sẻ: